VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Min mission

Martinus skriver

Forord

Af Martinus 1890 - 1981.

I mit 31. år oplevede jeg en åndelig eller kosmisk proces, der indførte mig i en kosmisk mission. Denne missions resultater udgør i dag hele min kosmiske litteratur, mine kosmiske analyser med tilhørende farvelagte symboler over det evige verdensalts struktur og love, manifesteret i mine store hovedværker LIVETS BOG og symbolbogen DET EVIGE VERDENSBILLEDE, samt alle mine mindre bøger og foredragsskrifter.

Forskellige indstillinger til min mission

Mennesker der er de første til at tro på fortidige, men de sidste til at tro på nutidige »åbenbaringer«

Da det netop i Dagene omkring den 15 Marts var femten Aar siden, jeg blev kaldet til at udføre den Gerning, der som Skabelse af Aandsvidenskab allerede er blevet en uafviselig Kendsgerning for mange Mennesker, har jeg følt det gavnligt overfor disse Mennesker at berette lidt om denne min Kaldelse og dermed give et lille orienterende Tilbageblik over de overfysiske Begivenheder, der blev udgørende det direkte udløsende Moment til denne min aandelige Mission.

Martinus holder foredrag 1/3

Disse foredrag blev optaget på bånd takket være Inge Sørensens strålende indsats. Det er meningen at samtlige Martinus båndforedrag skal være tilgængelige i den grad kvaliteten tillader det.

Gudesønnen ét med sin Fader

Den første tekst Martinus skrev efter sin kosmiske ilddåb blev til den afsluttende tekst i Livets Bog - Det centrale værk i Det Tredie Testamente.

Side 2 ud af 2
Pin it