Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Det Gamle, Det Nye og Det Tredie Testamente


Den 24. november 1981 udkom et værk i København med titlen Det Tredie Testamente. Til Bibelens to testamenter, Det Gamle og Det Nye, var der tilføjet endnu et. Forfatteren mener at det er fortsættelsen af Bibelen, og at Det Tredie Testamente er opfyldelsen af Jesu profeti: "Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer." (Joh. 14, 26)

Det Tredie Testamentes skrifter og symboler viser hvorfor dette "at elske sin næste som sig selv" er livets højeste videnskab. Der skal hverken dannes forening, sekt eller religion udfra Det Tredie Testamente, da det evige verdensbillede som her præsenteres omfatter ikke mindre end selve altet. Her indgår alt og alle på forhånd. Værket henvender sig til alle, der søger logisk underbyggede svar på livets evige spørgsmål.

Velkommen!

Stiftelsen Tredje Testamentet

Stiftelsen er et nonprofit informationsprojekt - Kontakt os her.