Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Martinus holder foredrag 1/3

Disse foredrag blev optaget på bånd takket være Inge Sørensens strålende indsats. Det er meningen at samtlige Martinus båndforedrag skal være tilgængelige i den grad kvaliteten tillader det.

Det er bedst at klikke på et foredrag ad gangen og derefter opdatere siden inden du vil lytte på et nyt foredrag. Det kan være svært for computerens hukommelse at håndtere de store foredrag. Send en mail hvis du får problemer. Her kommer de første 35 foredrag.

God fornøjelse!

 

PåskemysterietDet tredie testamente - Martinus Institut den 10. februar 1969   (DEL 1)


Menneskehedens fremtid - Martinus Institut den 3 marts 1969  (DEL 2 - fortsættelsen af foredraget d. 10 feb. 69)


Det Tredie Testamente - foredrag i Jönköping 13 maj 1969


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
August 1980 - 90 år gammel holder Martinus sit sidste foredrag for 1200 mennesker i Falkonercentret


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
Martinus fødselsdag d. 11 august 1979   På sin 89 fødselsdag holder Martinus dette foredrag for 500 tilhørere på Hotel Sheraton


Vejen sandheden og livet


Den evige Guddom 20 august 1966


Guds ånd over vandene - Martinus Institut 1955


Guds skabelse af mennesket i sit billede - Klint den 4 juli 1966


Er Gud usynlig? 8/7-1968


Guddommen 25/7-1966


I samliv med Gud


Hvordan finder man Gud


NYT: Bønnens mysterium del 1 - Martinus Institut 1956


NYT: Bønnens mysterium del II afsluttet - Martinus Institut 1956


Guddommen, livet og væremåden 20/6-1960


Guds bevidsthed
 

Guddommens bevidsthedsfornyelse (Nb. Ikke afsluttet)
 

Guds billede - Malmø 31 maj 1966    


Guds eksistens - Martinus Institut den 21 oktober 1968


Mennesket i Guds billede (kun slutningen) 


Mit forhold til Gud – Martinus Institut den 29. april 1968


Mit forhold til Gud – Varnhem den 2. juni 1968


Menneskeheden og Guds Verdensplan – Martinus Institut den 7 oktober 1968


Himmeriges rige og verdenssituationen – del 1/2


Himmeriges rige og verdenssituationen – del 2/2


Verdensreligion og verdenspolitik 1958


Den religiøse verdenssituation


En ny kulturs fødsel


Du skal ikke ihjelslå 10/7-1967


Kristendommen 14/7-1969


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
Kristendommens verdensepoke - 1955


Kristendommens to epoker - Martinus institut den 30. oktober 1961


NY VERSION MED MINDRE STØJ:
Kristendommen og åndsvidenskab - 1955