Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Martinus holder foredrag 2/3

Disse foredrag blev optaget på bånd takket være Inge Sørensens strålende indsats. Det er meningen at samtlige Martinus båndforedrag skal være tilgængelige i den grad kvaliteten tillader det.

Det er bedst at klikke på et foredrag ad gangen og derefter opdatere siden inden du vil lytte på et nyt foredrag. Det kan være svært for computerens hukommelse at håndtere de store foredrag. Send en mail hvis du får problemer. Her kommer de 35 næste foredrag.

God fornøjelse!

Det afsporede livsbegær – døden og BibelenMenneskeheden og dets bedømmelsesevne og dets næste (slutter lidt brat)


Åndsvidenskaben, krigen og freden (Nb. mangler lidt i slutningen)


Menneskenes 3 livsfundamenter


Det ufærdige gudebillede II


Det religiøse princip     - Vældigt dårlig lyd


Lys i mørket


NYT: Livets mening - 1955         


Problemet med vor næste – Varnhem den 25. maj 1969


Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed
 

Den store fødsel eller livets meningKosmisk bevidsthed


Kosmiske glimt


Den ufærdige menneskehed - Klint den 3. juli 1967


Den ufærdige menneskehed - Varnhem den 14. maj 1967


Den nye kultur – Klint den 26. marts 1978


Den nye verdenskultur


To slags kærlighed


Påske


Essensen af Det evige verdens billede på 13 min - 1979


NY VERSION MED MINDRE STØJ: Fjender og fjendskab


Åndeligt selvmord


Sansedefekter


Den organiske elektricitet
NB. hastigheden svinger i denne optagelse hvilket forvrænger lyden af Martinus stemme en del, især i starten.


Julestemning


En ny verdensepokes fødselsveer


Mennesket og dets lidelser


Mennesket og dets skæbne


Livsoplevelse den 1. juli 1968


Ad livets Kongevej - Martinus Institut 1955


Den menneskelige psyke I


Den menneskelige psyke II (blot en lille del)


Den unaturlige træthed


Den unaturlige træthed (LANG VERSION)


Partikler, tomrum og tankekraft