Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Martinus holder foredrag 3/3

Disse foredrag blev optaget på bånd takket være Inge Sørensens strålende indsats. Det er meningen at samtlige Martinus båndforedrag skal være tilgængelige i den grad kvaliteten tillader det.

Det er bedst at klikke på et foredrag ad gangen og derefter opdatere siden inden du vil lytte på et nyt foredrag. Det kan være svært for computerens hukommelse at håndtere de store foredrag. Send en mail hvis du får problemer. Her kommer de næste 33 foredrag.

God fornøjelse!Himmeriges rigeOmkring min missions fødsel


Verdens frelse


Den højeste ild del 1


Den højeste ild del 2


Den højeste ild del 3


Den højeste ild del 4


NY VERSION MED MINDRE STØJ: Mennesket og dets livskraft


Bevidstløshedens mysterium - Martinus Institut den 28. oktober 1968
NYT: Sandheden i tilværelsen - Martinus Institut 1955


NYT: Det treenige princip - Martinus Institut 1955


NYT: Væsenets udvikling - Martinus Institut 1955


NYT: Menneskets omskabelse til det fuldkomne menneske - Martinus Institut 1955


NYT: Vejen til selvoplevelse af livets mening - Martinus Institut 1955


NYT: Kontrastprincippet - Martinus Institut 1955


NYT: Der er retfærdighed i tilvarelsen - Martinus Institut 1955


NYT: Karma - resultaterne af vore handlinger - Martinus Institut 1955


NYT: Årsag og virkning i mikrokosmos - Martinus Institut 1955


NYT: En tankerejse i mikrokosmos - Martinus Institut 1955


NYT: Den åndelige verden - Martinus Institut 1956


NYT: Jordens millionårige udviklingsepoker De sidste tider - Martinus Institut 1956


NYT: Opsummering af kursusforedragene - Martinus Institut 1956


NYT: Spørgetime i Varnhem 1966     


NYT: Hvordan får man evnen til at tilgive 1955


NYT: Om at være eet med Gud - 1955


NYT: Sindelaget og lykken - 1955         


NYT: Alternativt redigeret version af Sjælelig underernæering - 1955         


Alternativ version af Martinus tale i anledning af sin 90 års fødselsdag 1980 - Falkoner Centret