VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Stykke 545-569 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 545 - 569
Spørgsmål:
  1. Forklar hvorfor en absolut skabeevne ikke kan eksistere.
  2. Hvordan kan man se at kærlighed er det tankeklima, der er det fundamentale for væsener med den højeste viden ?
  3. På hvilken måde er illusionerne en uundværlig fakter i det levende væsens analyse ?
  4. Hvorfor udgør perspektivprincippet al sansnings og dermed selve "bevidsthedens allerhøjeste analyse ?
  5. I hvilket facit udmunder alle andre analyser til sidst ?
  6. Beskriv urbegærets funktion.
  7. Beskriv livsmysteriets løsning 1-11.

Pin it