Symbol 25

A

Klik på symbolerne for at forstørre dem

 symbol_25s.jpg

Menneskehedens karma
– Symbol 25

 

Nationer fødes og dør og verden forvandles til ét rige
Vores handlinger går i kredsløb tilbage til os selv. Dette gælder også nationernes handlinger mod andre nationer og egne statsborgere. Disse handlinger skaber kollektiv karma, der kan komme til udløsning overfor de af nationens indbyggere, der har samme skæbnebestemmelse.

På symbolet er vores dyriske tilbøjeligheder symboliseret med den tykke orange skorpe. Denne ”sfære” tiltrækker som en magnet den mørke karma (flammerne), der kommer til udløsning når betingelserne er tilstede.

Den 5 takkede stjerne symboliserer verdensgenløsningsprincippet, der fører jordmenneskene uskadt gennem alle stadier på deres vej ud af dyreriget. Vi ser hvordan denne førelse både omfatter de hævnstimulerende religioner og idealer
(orange farve) og de humane verdensreligioner (gul farve). Alle former for krig udtrykker dyrkelse af hedenske idealer, uanset hvor meget væsenerne så end er døbt og konfirmeret som kristne. Det er vores handlinger, og ikke vores tilhørsforhold til religiøse traditioner, der afgør hvor humane vi er.

Det inhumane menneske skaber krig, og krigen skaber længsel efter fred og modtagelighed for den rene kærlighedsvidenskab. Med dette ideal som mål, vil vi med tiden nå frem til at kunne handle humant i alle det daglige livs foreteelser. Først med denne næstekærlige tilstand er vi blevet kristne. Denne sande næstekærlighed er symboliseret ved det øverste hvide felt på cirklen. Det gule felt derunder symboliserer den humane  verdensreligioners virkning på menneskeheden. Det blåtfarvede felt symboliserer de humane goder, der allerede er skabt på Jorden: human religiøsitet og gudsdyrkelse, kunst, litteratur, teknik og videnskab, og de heraf affødte goder.

Det symboliseres her, at den mørke lidelseskarma har forskellig kvalitet. I feltet til venstre er der tale om konsekvenser i form af hurtig ”død” hvilket er en mindre lidelse – da intet væsen kan dø – end de virkninger i form af livslange lidelser, sygdomme, tortur og anden lemlæstelse, der symboliseres i feltet til højre. Mørk skæbne kommer som virkninger af Jordmenneskenes handlinger overfor dyr, mennesker og nationer (også i mikrokosmos). Kødspisning skaber mørk skæbne.

Lidelse fører menneskene fra teori om næstekærlighed (A-stadie) via eksempler og begyndende praktisering (B-stadie) frem til den geniale automatiske evne (C-stadie).

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.