Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Stiftelsen Tredje Testamentet

Stiftelsen Tredje Testamentet har til opgave at:

     Informere om at Det Tredie Testamente er fortsættelsen på bibelens gamle og nye testamente.
     Informere om at Det Tredie Testamente indeholder en kærlighedens videnskab.
     Informere om det evige verdensbilledes nødvendighed for etableringen af et globalt fredsrige.
     Gøre informationen globalt tilgængelig.
     Stille informationsmateriale til rådighed.
     Uddanne informatører.


Vi behøver også din hjælp. Hele informationsprojektet er nonprofit och hviler på private bidrag. Hvis du vil støtte projektet økonomisk kan du gøre det her.

Du kan kontakte os her.

Informationscentre

Det Tredie Testamente er tilgængeligt for enhver der er interesseret. Alle der føler sig inspireret af Det
Tredie Testamente kan arrangere studiegrupper eller give undervisning.

Den åndelige videnskab kan ikke indkapsles i foreninger eller sekter med over- og underordnede.
Livet selv, synonymt med Gud, er den højeste lærer i menneskets udvikling frem imod en højere bevidsthed – alkærligheden.

Hvis du gerne vil have et nationalt informationscenter synligt på denne hjemmeside kan du sende en mail til os her.

Nonprofit

Hele dette informationsprojekt er nonprofit og bygges på private bidrag. Uden disse tavse hjælpere fandtes ingen brochurer, udstillinger og hjemmesider! Bidrag går udelukkende til de nævnte foremål som kan læses her. Det ville glæde os, hvis du får lyst til at hjælpe dette nonprofit arbejde.


Stiftelsen i Sverige har udelukkende til opgave at fremme informationen om Martinus værk i Sverige og udlandet. Den der vil støtte informationsarbejdet, kan bidrage via Stiftelsens bankkonto: IBAN: SE3950000000051531192238 SWIFT: ESSESESS. Stiftelsens regnskaber er offentlige her.

 

Stiftelsen Tredje Testamentet Göteborg