Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Nonprofit

Hele dette informationsprojekt er nonprofit og bygges på private bidrag. Uden disse tavse hjælpere fandtes ingen brochurer, udstillinger og hjemmesider! Bidrag går udelukkende til de nævnte foremål som kan læses her. Det ville glæde os, hvis du får lyst til at hjælpe dette nonprofit arbejde.


Stiftelsen i Sverige har udelukkende til opgave at fremme informationen om Martinus værk i Sverige og udlandet. Den der vil støtte informationsarbejdet, kan bidrage via Stiftelsens bankkonto: IBAN: SE3950000000051531192238 SWIFT: ESSESESS. Stiftelsens regnskaber er offentlige her.

 

Stiftelsen Tredje Testamentet Göteborg