Kort oversigt - Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente omfatter Martinus samtlige udgivne skrifter og symboler, der tilsammen udgør et universelt forsvar for alt og alle. Læs mere om de enkelte bøger her.

Det Tredie TestamenteLivets Bog

Alle har uundværlige roller i de gigantiske skuespil, der foregår i naturen og som vi kalder for verdensaltet. Da verdensaltet her beskrives som levende kan det sammenlignes med en bog – Livets Bog. Alle læser i denne bog – hvert eneste øjeblik. “Livets Bog” vil hjælpe os til forstå ”livets tale” og her opdage hvem vi er, hvorfra vi kommer og hvortil vi er på vej.

 

 

Livets Bog (Bind 1-7)

Det Evige Verdensbillede (Bind 1–3)
Det Evige Verdensbillede
(Bind 4-6*)

Alle de kosmiske symboler er samlede i de 6 ovenstående bind.

Grand Kursus* (komplet introduktionskursus)

Logik (kan anbefales som introduktion)

Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede kristendom (introduktion)*

Bisættelse

Yderligere bøger og artikler

Der eksisterer hundredevis af artikler. Mange er udgivet i tidsskriftet ”Kosmos” og de følgende artikler er udgivet i 28 småbøger. Bogens nummer står i parentesen da de her er sorterede efter indhold:

• Omkring min missions fødsel (4)
• Juleevangeliet (13)
• Gavekultur (12)
• Julelysene (14)
• Påske (2)
• Hvad er sandhed? (3)
• Pilatus, Kristus og Barrabas (17)
• Vejen, sandheden og livet
• Dømmer ikke (21)
• Hvorfor skal man tilgive sin næste? (17)
• Tanker omkring påske (14)
• På kærlighedens alter (20)
• To slags kærlighed (28)
• Et glimt af verdensgenløsningen
• Getsemane have (15)
• Den sekundære og den primære opstandelse (22)
• Pinseglans over livet – Blade af Guds billedbog (6)
• Reinkarnationsprincippet (16)
• Jeg’et og evigheden (27)
• Udødelighed (26)
• De levende væseners udødelighed (23)
• Gennem verdensaltets tomrum – Universets mælkeveje (16)
• Kosmisk bevidsthed (10)
• Kosmiske glimt (19)
• Det psykiske tempel (21)
• Den store fødsel (18)
• Mental suverænitet (10)
• Vejen til indvielse (12)
• Bønnens mysterium (11)
• Meditation (20)
• Det femte bud (19)
• Ud af mørket (15)
• ”Dyrets billede” og ”Guds billede” (18)
• Primitivitet og overtro (23)
• Bevidsthedens skabelse (14)
• Verdenssituationen og ”Guds billede” – Guds skabelse
af mennesket – Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed (26)
• Lavintellektualitet og højintellektualitet (19)
• Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse (18)
• Den længst levende afgud (7)
• Mellem to verdensepoker (9)
• Menneskehedens skæbne (1)
• Livets skæbnespil (18)
• Jordmenneskets skæbneårsag – Verdensreligion og verdenspolitik (17)
• Verdensfredens skabelse (27)
• Kulturens skabelse (24)
• Vejen til paradis (25)
• Menneskeheden ét med Gud (20)
• Åndsvidenskabens nødvendighed (23)
• Hinsides dødsfrygten (21)
• Den ideelle føde (5)
• Unaturlig træthed (16)
• Mentale fængsler – Livets vej (22)
• Menneskeheden og verdensbilledet – Omkring mine kosmiske analyser (12)


Artikelsamling 1


* Redigeret efter Martinus bortgang ved hjælp af efterladte manuskripter