Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Findes Gud? Hvor er vi på vej?

Introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Guds evige verdensplan kort forklaret

En passage i det evige liv: fra dyr til menneske.

Lidelsen får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vi høster som vi sår: Indvielsen i mørket

Reinkarnation og skæbne: den der dræber vil blive dræbt.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Det færdige menneske i Guds billede

Vend den anden kind til: tilgivelsens princip