Stykke 222-231 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 222 - 231
Spørgsmål:
 1. Hvad menes med en åndelig funktion og hvad menes med en rent fysisk funktion ? Nævn eksempler.
 2. Mennesket lever ifølge Martinus i to verdener, en fysisk og en psykisk, men er bare bevidst i en, den fysiske. Forklar hvorfor.
 3. Af hvilken natur er åndelige funktioner, og hvordan kan de kommer til fysisk udløsning ?
 4. Hvad repræsenterer hjerne og nervesystemet hos det levende væsen ?
 5. Hvad er det i menneskets  hjerne og nervesystem, som stimulerer til overtroen, at dette system er årsagen til åndsfunktionerne (tankerne) ?
 6. Hvilken form for oplevelse får individet via det fysiske legeme ?
 7. Hvad er forskellen mellem fysiske fakta og fysiske teorier ?
 8. Hvad er forudsætningen for fysisk og åndelig fuldkommen sansning ?
 9. Der begynder at stilles overordentligt store krav til den fremskredne videnskabelige forsker. Forklar hvorfor, og nævn hvilke krav der stilles.
 10. Hvad er det, der begynder at blive den jordmenneskelige videnskabs nye forskningsobjekt ?
 11. Hvorfor kommer de dyriske tendenser ikke til sin højeste udvikling hos de individer vi almindeligvis udtrykker som dyr, men derimod i jordmennesket ?