Stykke 278-288 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 278 - 288
Svar:
  1. Se teksten stk. 278-288.
  2. Individernes moralske  opfattelse eller evne til at elske sin næste.
  3. På grund af uvidenhed om den åndelige tilværelse eller de fem legemer, som væsenet foruden det fysiske besidder.
  4. Udviklingen bæres af individernes oplevelse af erfaringer. Da det er individernes selvoplevede erfaringsmateriale fra tidligere liv, som er bestemmende for udformningen af det nuværende vil kroppens udseende præges af disse erfaringers karakter. De forskellige arter eller udviklingsbaner er konsekvensen af individernes vandring gennem beslægtede erfaringszoner.
  5. Individerne kan gennem deres nuværende manifestation eller livsførelse forværre eller forbedre forudsætningerne for at opbygge en normal krop i kommende liv.