Stykke 625-638 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 625 - 638
Svar:
  1. a) Se stykke 627 - 629
    b) Se stykke 630 - 632
  2. Genkendelse bygger på erfaringer. At forstå noget er det samme som at man genkender, dvs der er et slægtskab mellem de i vores indre mobiliserede erfaringer og de i vores omgivelser eksisterende foreteelser. Medlidenhedsevne baseres på erfaringer.
  3. Fase 1 er den hvor erindringen af en hændelse daterer sin indenfor det nuværende livs grænse. Her giver mindet os klare detaljer om en vis oplevet hændelse.
    Fase 2 indtræder når erindringsevnen ikke længere af individet opleves som erindring men som even eller talent. Altså en situation hvor individet udnytter erfaringer fra tidligere livs oplevelser.
  4. I den grad et individ under jordelivet har haft oplevelser indenfor alle de jordmenneskelige  områder eller foreteelser i det dræbende princips zone vil erindringsmaterialet herfra samle sig i dets bevidsthed. Og jo større materiale, desto mere kan det mobilisere i sin bevidsthed til fordel for forståelse på nye områder som det i kommende jordeliv konfronteres med.
  5. Intellektuellklimaet. Se stykke 637 - 638.