Stykke 669-682 spørgsmål

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 669 - 682
Spørgsmål:
 1. Hvilken konsekvens får foretåelsen af symbol nr. 11 for den studerende ?
 2. Hvordan bliver mennesket indviet i livsmysteriet løsning ?
 3. Hvorfor er livsmysteriets løsning ikke et spørgsmål om rum og tid ?
 4. Forklar hvorledes verdensaltet samtidigt kan være en manifestation af uendelighed og begrænsning.
 5. Hvorfor kan livsmysteriet ikke løses af den materialistiske videnskab ?
 6. Hvorledes er argumentationen for det "nogets" eksistens, der styrer bevægelserne og manifestationerne.
 7. Hvilken forskel er der mellem Jeg'et og alle andre årsager ?
 8. Hvorfor er Jeg'et usynligt ?
 9. Hvori består forskellen samt ligheden mellem naturmenneskets og den kosmisk bevidstes syn på omverden ?
 10. Hvilken mental tilstand udgør mellemstadiet mellem naturmennesket og den kosmisk bevidste ?
 11. Hvordan opstår naturmenneskets syn på omverden, og hvorfor degenererer dette til fordel for en materialistisk indstilling til tilværelsen ?
 12. Karakteriser de forskellige indstillinger til sandheden som Martinus nævner.
 13. Hvad er den begyndende sandhedssøgers hovedproblem ?
 14. Hvad symboliserer symbolets orangefarvede periferi, solene indeni hver­ andre og den tolvtakkede stjerne?
 15. Hvilken indstilling anbefaler Martinus læseren at have ved livsmysteriets løsning ? Samt hvorfor ?
 16. Hvad symboliserer stjernefelt nr. 1, 2 og 3?