symbol_44s.jpg  

Loven for tilværelse – elsker hverandre
– Symbol 44

 

”Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter”
Dette billede er ikke i egentlig forstand et kosmisk symbol. Vi finder det sidst i symbolbog 4, som ikke er publiceret af Martinus selv. Det viser en tilstand, hvor menneskene elsker hinanden uafhængigt af kønnet – vist ved de tre forskellige par.

 

symbol 44b

Den røde tråd gennem Det Tredie Testamente er kærligheden til Gud og alle levende væsener i såvel mikro-, mellem- og makrokosmos.

Med Det Tredie Testamente har jordmenneskeheden fået den af Jesus bebudede forklaring af kærlighedsbudet: Du skal elske din Gud over al ting og din næste som dig selv.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.