Stykke 1 - 14 spørgsmål

Livets Bog I - Forord

Stykke 1-14
Spørgsmål:
 1. Ifølge Det Tredie Testamente er Livets oplevelse ikke kun til glæde for dyret og det jordiske menneske. Nævn to andre tilværelsesplan som ifølge Martinus også er levende.
 2. Hvad kræves der ifølge DTT for at livets oplevelse kan etableres ?
 3. Hvorledes kan den gigantiske kratorganisation som vi har navngivet med begrebet ”naturen” påvirke individet ?
 4. Hvad er den dominerende faktor ved reguleringen af vores vekselvirkning med naturen ?
 5. Hvad er ”kampen for tilværelsen” identisk med ?
 6. a) Hvilket andet begreb er ifølge DTT synonymt med begrebet ”kampen for tilværelsen”.
  b) Hvordan forklares dette?
 7. Hvordan kan man konstatere væsenernes gradvise stigende udvikling, fra mørke (ubehag) til lys (behag) ?
 8. Hvad afslører den fuldkomne indsigt om udviklingskæden fra mørke til lys ?
 9. Hvad kræves for at opnå en fuldkommen skæbne eller en absolut lykke ?
 10. Hvilke specielle forudsætninger har Martinus for at forklare selve livets mening ?
 11. Hvad er hensigten med symbolerne ?
 12. Hvilken opgave skal studiet af det kosmiske verdensalts sande analyse og den heraf følgende kundskab løse ?
 13. Hvad er det Martinus illustrerer med sine symboler og hvorfor benævnes de symboler ?
 14. Påstår Livets Bog sig at være det ”eneste saliggørende”? Motiver svaret.
 15. Hvilke forudsætninger kræves for at kunne formidle et rent, selvoplevet og upartisk overblik over verdensaltets overfysiske tilstand ?
 16. Hvad forhindrer den studerende i at forstå Livets Bogs sande natur ?
 17. Forklar hvad Martinus mener med en upartisk respektiv partisk kærlighedsevne.
 18. Hvad siger DTT om den ene eksisterende, endelige og absolutte sandhed ?
 19. Hvad medfører det at ikke være lige sympatisk indstillet mod alt i tilværelsen ?
 20. Hvad kendetegner den fuldt udviklede kærlighedsevne ?
 21. Hvad er hovedårsagen til at indholdet i Livets Bog kan misforstås ?
 22. Hvad får det mennesker som har en partisk kærlighedsevne for mentalt billede af indholdet i Livets Bog ?
 23. Indenfor hvilket felt vil Livets Bog blive mødt af intolerance?
 24. Under hvilken form hvordan fremtræder intolerance altid ?
 25. Hvordan bør man ifølge DTT møde modstand mod Livets Bog ?
 26. Hvem er Livets Bog et forsvar eller defensorat for ?