Stykke 1 - 14 svar

Livets Bog I - Forord 

Stykke 1 - 14
Svar: 
 1. Plante- og mineralriget.
 2. En vekselvirkning mellem to former for energi – den fra universet i form af omgivelserne, og den fra vores eget indre, i form af vores manifestation udstrålende energi.
 3. Naturen kan påvirke mennesket i en skala som strækker sig fra de mest forfærdelige former for ubehag til de mest vidunderlige former for behag.
 4. Graden af vores egen viden.
 5. Kampen for tilværelsen er identisk med en stræben efter at overvinde alt hvad der er af ubehagelig natur.
 6. a) begrebet udvikling
  b) udvikling er identisk med individets stadigt tiltagende anstrengelse for at overvinde og tøjle de i naturen forekommende ubehagelige energiformer.
 7. Gennem kæden af forskellige skæbner og tilværelsesformer.
 8. Hvorfra vi kommer, hvor vi er på vej, hvem vi er og hvordan vi skal leve for at bringe vores egen energudfoldelse i kontakt med den fra naturen mod os rettede manifestation, for derved at gøre os til genstand for den absolutte lykke.
 9. Der kræves en absolut sand viden om tilværelsens dybeste love og evige grundprincipper og dermed viden om selve livets mening.
 10. Martinus eget liv er af en sådan natur, at han oplever livets mening i en sådan renkultur, at den på alle måder bekræfter de guddommelige ord: ”Se alt er såre godt”. 
 11. Hensigten med symbolerne er at gøre studiet af det kosmiske eller åndelige verdensalt ligeså let tilgængeligt for almenheden som studiet af de fysiske materielle landområder nu via geografi er tilgængelig for et barn på skolebænken.
 12. At skabe den over hele verden så eftertragtede varige fred.
 13. Martinus symboler illustrerer mentale eller kosmiske realiteter, som ikke har materiel eller fysisk form, men er identiske med evige kosmiske verdenslove, grundprincipper, ideer, årsager og sansemetoder. Disse realiteter har ikke materiel form og kan derfor ikke videregives, kopieres eller fotograferes. Illustrationerne er således ikke billedligt det de er udtryk for men symboliserer derimod samme, og skal derfor retmæssigt udtrykkes som symboler.
 14. Nej, fordi sådanne påstande ikke kan fremkomme uden at være symptom eller kendetegn på uvidenhedens symptomer. Alle manifestationer, mørke såvel om lyse, er absolut lige nødvendige, hvilket betyder at hvert levende væsen fremtræder som en absolut uundværlig rolleindehaver i det gigantiske eventyr som hedder tilværelsen.
 15. En bevidsthed som observerer fra et udviklingstrin som udgøres af den fuldt udviklede kærlighedsevn og som kun kan bestiges med kærligheden.
 16. En mindre udviklet eller partisk kærlighedsevne.
 17. En upartisk kærlighedsevne eksisterer der hvor individets selvoplevede erfaringsmateriale er af en sådan karakter, at det som naturligt anlæg sætter væsenet i stand til at se eller fornemme, at ingen manifestation kan eksistere uden at den på en gang er et resultat af en lavere og fundamentet for en højere manifestationstilstand og dermed i sig selv identisk med et uundværligt moment i den proces som hedder udvikling samt en bekræftelse på at alt er ”såre godt”. Et individ hvis selvoplevede erfaringsmateriale ikke gør det muligt at opleve dette har en partisk kærlighedsevne.
 18. Den udgøres af hele tilværelsen i sig selv, med alle sine ”detaljer” eller livsytringer som alle er er absolut lige nyttige og uundværlige for den bestående individordning eller udviklingsbasis.
 19. At man kun delvis kan være i kontakt med den virkelige sandheds helhedsmanifestation.
 20. Den ytre sig som en mod alle væsen rettet kulminerende sympati eller kærlighed, der er helt upartisk, uafhængig eller upåvirket af samtlige et væsens manifestationer eller udviklingstilstand.
 21. Hovedårsagen er den studerendes medfødte partiske kærlighedsevne, baseret på naturlige anlæg.
 22. Et billede som er mere eller mindre partisk formet til fordel for de områder hvor kærlighedsevnen er mest udviklet og mere eller mindre ufordelagtig for de felter hvor denne evne er mindre udviklet.
 23. Indenfor de erfaringsfelter hvor kærlighedsevnen endnu ikke er fuldt udviklet.
 24. Under forklædningen retfærdighed.
 25. Ikke med intolerance, men med et på kærlighed baseret svar i form af vejledning og en hjælpende hånd.
 26. For alt og alle.