Stykke 109 - 119 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 109 - 119
Svar:
 1. a) Ved at fritage eller lette jordmenneskeheden for noget af dens daglige grove arbejde.
  b) Til arbejde af åndelig natur, kunststudier, videnskab, sprog, samfundsøkonomi, håndværk osv alt efter individernes egen interesse.
  c) Arbejdsgiverne kan takket være maskinerne afskedige ligeså mange arbejdere, som maskinerne er bygget til at erstatte og selv forøge sin privatformue med arbejdernes løn.
 2. Verdens naturtilgange har ikke kostet nogen som helst arbejde og må derfor tilhøre den samlede jordmenneskehed.
 3. Individernes nyttige arbejdsydelse eller skabelser.
 4. Det vil ikke være baseret på udbytte og overskud, men udelukkende have til opgave lige akkurat at holde den produktion af livsnødvendigheder vedlige, som er nødvendig for at alle jordmenneskehedens enkilte individer kan få en sorgløs og trældomsfri eksistens.
 5. Ved videnskabelig udregning vil alt arbejde blive fordelt på alle normale og fuldt arbejdsdygtige individer af begge køn efter interesse og anlæg,
 6. a) En arbejdskvittering som giver adgang til livsfornødenheder, tra­fikmidler, kultur etc. i et omfang som svarer til kvitteringens arbejdsværdi.
  b) Ingen kan få adgang til værdier som han/hun ikke har ydet fyldestgørende erstatning for og derved kan verdensstatens økonomi aldrig komme i uorden.
  c) Ved små afdrag fra individernes arbejdskvitteringer indenfor den arbejdspligtige aldersgrænse.
 7. Der vil ikke kunne eksistere nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp om værdierne eller snyltning på samfundet, ingen subsistensløshed, fattigdom eller brug for understøttelse. Da ethvert barns underhold også midlertidigt bliver udredt af verdensstaten, får forældrene heller ingen økonomiske gener af deres børn.
 8. Se stykke 117 og de tolv punkter.