Stykke 120 - 133 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 120 - 133
Spørgsmål:
 1. Hvilken almindelig misforståelse gør sig gældende mht. at bedømme menneskenes modtagelighed for ny åndelig kultur ?
 2. Hvad er, dybest set, afgørende for menneskenes forskellige opfattelser og meninger om tilværelsen ?
 3. Hvad er formålet med denne analyse af jordmenneskehedens modtagelighed af den nye verdensimpuls ?
 4. Hvad er anledningen til at mange mennesker kommer i konflikt med religionen ?
 5. a) Hvad markerer skillelinjen mellem gruppe A og B i Martinus inddeling af jordmenneskeheden ?
  b) Redegør for det system efter hvilket Martinus inddeler den samlede jordmenneskehed og til hvilket alle jordmennesker kan henføres (se registret samt stk. 122)
 6. Hvad kendetegner de individer som tilhører gruppe A, første kategori? Beskriv disse menneskers intellektuelle og moralske egenskaber.
 7. Hvad kendetegner gruppe A, anden kategori ? Beskriv de individers egenskaber som tilhører:
  afdeling    1
  afdeling    2
  afdeling    3
  afdeling    4
  afdeling    5
 8. Beskriv hovedlinien i den sexuelle forvandling, samt disse stadiers forhold til åndelig udvikling ?
 9. Hvilke jordmennesker tilhører gruppe A anden kategori, afdeling 6 ?
 10. Nævn et symptom på, at det dræbende princip er begyndt at degenerere hos visse af anden kategoris individer.