Stykke 150-170 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 150 - 170
Svar:
 1. Se teksten.
 2. Formålet har været at give en analyse af de særlige faktorer i jordmenneskets bevidsthed, der er bestemmende for dets viljeføring eller indstilling til den gamle eller den nye verdensimpuls.
 3. Intolerancen udgår fra de dyriske bevidsthedstendenser.
 4. Ved intolerance forstår man udløsningen af et væsens indignation eller had mod et andet væsen, fordi dette fremtræder med en anden opfattelse, med et andet livssyn, med andre idealer og dermed en anden handlemåde end det selv.
 5. Som berettiget vrede eller harme.
 6. De bag dets vilje førende sjæls eller bevidsthedskræfter, som altså kulminerer i den realitet, vi kalder "opfattelse".
 7. Idet at man derved vil komme til at bedømme sin næstes handlemåde udfra dens virkelige kosmiske basis og i kraft heraf blive tolerant og forstående.
 8. Det er vigtigt at forstå, at et væsens livsopfattelse ikke er en viljeakt men en akt, der bæres af dets allerdybeste anlæg og natur, og som naturligvis ikke kan dikteres af andre væsener.
 9. Det kræves, at individets sjælekræfter må være så gennemsyrede af erfaringer, der er beslægtede med eller nogenlunde når op til de erfaringer, der gennem den pågældende undervisning bliver givet udtryk for, thi i modsat fald vil disse sidstnævnte blive usandsynlige for samme individ.
 10. Den fundamentale udviklingsfaktor for ethvert væsen er dets direkte oplevelse af glæde og sorg, af behag og ubehag og at enhver indirekte eller teoretisk påvirkning absolut kun kan være en bifaktor.
 11. At denne påvirkning kun kommer til udtryk overfor væsener, der viser interesse og derved modtagelighed og glæde for denne, thi overfor alle andre væsener vil den skabe disharmoni, idet disse jo ikke har nogen som helst evne til at ville eller kunne forstå eller fatte den.
 12. Ved det indtryk man gør ved sin måde at være på i det praktiske liv.
 13. Ved en stadig fortsat træning eller øvelse. Intolerancen lader sig således udelukkende bekæmpe ved en eneste fortsat villen, som udløser sig i daglige små overvindelser.
 14. Tyngdeenergi.
 15. a) Den er klæbrig og sammenføjende.
  b) Den er eksplosiv.
 16. a) Der hvor følelsen og intelligensen indgår i et harmonisk forhold til hinanden og herigennem binder tyngdeenergien, opstår kærlighedsmanifestationer.
  b) Der hvor tyngdeenergien får overtaget over intelligens og følelse i et individs bevidsthed, opstår alle mørke manifestationer.
 17. Se teksten.