Stykke 171-177 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 171 - 177
Spørgsmål:
 1. Hvordan kan man betegne menneskehedens nuværende udviklingstiIstand ?
 2. Hvad menes med dyriske tendenser ?
 3. Hvad er udviklingens spore i dyreriget ? - motiver hvorfor.
 4. Hvorfor må dyrerigets skabninger underkastes så drastiske livsbetingelser ?
 5. Hvad er årsagen til et religiøse kræfter kan vinde indpas i dyrets bevidsthed ?
 6. Hvad er de første tegn på en ny bevidsthed eller et nyt rige hos dyret?
 7. Hvad var verdensgenløsningens opgave i de første stadier af den religiøse udvikling?
 8. Hvad er den dybeste årsag til at et menneske kan føle uvilje mod at forårsage lidelser ?
 9. Hvordan opstår evnen til at betjene sig af intuitions- og salighedsenergierne?
 10. Hvilken art livsoplevelse formidler disse energier ?
 11. Kan man lære at kontrollere intuitions- og salighedsenergierne gennem fysisk forskning ? ,
 12. a) Beskriv den opvågningsproces Martinus siger at menneskeheden befinder sig i.
  b) Nævn nogle kendetegn på "den store fødsel",
 13. Hvilken erfaring omskaber alene dyret til menneske ?
 14. Hvordan oplever et kosmisk bevidst væsen den fysiske verden ?
 15. Hvorfor kalder Martinus den process som skal udløse individets fornemmelsesevne i den kosmiske verden for "den store fødsel" ?