Stykke 186-192 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 186 - 192
Spørgsmål:
 1. Hvad er målet for udviklingen af plantens og dyrets underbevidsthed (natbevidsthed) ?
 2. a) Hvilke legemer udgør plantens dagsbevidsthed og hvilke dens underbevidsthed ?
  b) Hvilke Legemer udgør dyrets dagsbevidsthed og hvilke dens underbevidsthed ?
 3. Hvilken fundamental forskel er der mellem det primitive dyrs og det jordiske menneskes oplevelsesevne ?
 4. Hvad menes med rent fysiske manifestationer og oplevelser ?
 5. Hvordan er selvopretholdelsesdriften opstået?
 6. Hvordan beskriver Martinus dyrets første spæde erfaringsoplevelse ?
 7. Hvad er fælles for alle fysiske oplevelser ?
 8. Hvordan kan man beskrive det primitive dyrs oplevelse ?
 9. Hvilket Legeme bærer genkendelsesevnen hos det primitive dyr og hvilken konsekvens får dette ?
 10. Hvor stammer de psykiske evner fra og hvad betyder de for dyret og jordmennesket ?
 11. Beskriv intelligenslegemets funktion og opgaver.
 12. Forklar hvad der menes med at definere eller analysere ?
 13. Hvad er forudsætningen for, at man kan tilegne sig kundskab
 14. Hvad mener Martinus med en oplevelse af rent åndelig natur?
 15. Hvorfor opfatter jordmennesket det som opleves gennem de fysiske sanser som mere realistiske end den åndelige sansning ?
 16. Hvad er kunst eller skabte realiteter ?
 17. Forklar sprogets tilblivelse. Hvorfor er det nødvendigt med sprog i den fysiske verden ?