Stykke 178-185 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 178 - 185
Svar:
 1. Intelligensenergien
 2. Der kræves at individet er nået så langt i udviklingen, at det udstråler ren kærlighed.
 3. Som den kosmiske eller åndelige verdens periferi, som den gryende kosmiske bevidsthed. Den er den friske søluft i nærheden af havet.
 4. a) Energi eller bevægelse, to ord som betegner det samme og således er synonyme.
  b) Alle former for stof kan ved en dybere analyse påvises at være identisk med bevægelse.
 5. a) Seks manifestationslegemer.
  b) Kun i et manifestationslegeme,
  c ) Underbevidsthed.
 6. Planten har sin natbevidsthed på det fysiske plan, og dyret har sin natbevidsthed på det åndelige plan.
 7. Instinkt energien.
 8. Anelsen i sin mest primitive form, dvs i så stor modsætning til definition og analyse som overhovedet muligt.
 9. Behag og ubehag opleves som udetaljerede anelser.
 10. Dens dagbevidste oplevelser repræsenterer en så altovervejende behagsanelse eller et så gennemtrængende salighedslys, at dette gennem nævnte væsens underbevidsthed (plantekroppen), kan kaste sin refleks eller stråleglans helt ind i den fysiske verden.
 11. At udvikle det fysiske legeme så meget, at det kan bære dens bevidsthed eller gøre den dagsbevidst i den materielle verden.
 12. Som en skiftende udløsning af en bevidst og ubevidst tilværelse, hvilket er de første elementære former for hvile og virksomhed.
 13. Dyret oplever, til forskel fra planten, behag og ubehag som realistiske kendsgerninger.
 14. I følelseslegmet.
 15. I den zone hvor det bliver bevidst i sine angstskrig og det religiøse princip opstår.
 16. Følelseslegemet, intelligenslegemet og intuitionslegemet.