Stykke 193-208 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning Stykke 193 - 208 Spørgsmål:
 1. Det fremskredne væsen kan opleve velbehag og smerte både på tyngdeplanet og følelsesplanet. Forklar forskellen ?
 2. Hvad mener Martinus med "ren kærlighed" ?
 3. Følelsesmanifestationer kan ytre sig yderst kontrastmæssigt. Hvad kalder man disse livsytringers kulminerende modsætninger ?
 4. Hvad kræves der før individet kan bearbejde erindringer, der er nået op i en sådan åndelig finhed, at de udgøres af ren kærlighedsmåterie ?
 5. Hvad menes med kosmisk klarsyn og hvilket legeme bærer denne oplevelse ?
 6. Tilværelsens seks grundenergier befinder sig i et evigt kredsløb. På hvilket stadium i kredsløbet befinder intuitionsenergien sig i jordmenneskets bevidsthed ?
 7. Hvad kræves før et individ kan opnå genialitet i nogen form for højere åndelig manifestation ?
 8. Hvad er"intuitioner" og hvilken fordel har intuitionsenergien fremfor intelligensenergien ?
 9. Nævn en vigtig forskel mellem intelligensfunktionens og intuitioiisfunktioneris optræden i jordmenneskets bevidsthed.
 10. Hvad kræves før intuitioner kommer under viljens kontrol ?
 11. Hvilke uheldige følger kan et fer tidligt opnået kosmisk glimt få ?
 12. Hvilken uundgåelig pris må det kosmiske klarsyn betales med ?