Stykke 193-208 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 193 - 208
Svar:
 1. Oplevelsen af velbehag eller smerte på tyngdeplanet indebærer fysisk behag eller smerte. Oplevelsen af behag og ubehag på følelsesplanet medfører en åndelig eller mental fornemmelse af glæde eller sorg.
 2. Harmoniseret følelses- og intelligensenergi, der er det samme som "kærlighedsenergi".
 3. Kærlighed og had.
 4. Sådanne erindringer kan kun bearbejdes af individet når sam­arbejdet mellem dets følelses- og intelligenslegemesfoster er blevet af en sådan harmoni og renhed, at kernen til et nyt åndslegeme kan begynde at komme til udvikling i dets bevidsthed.
 5. Evnen til at opleve selve verdensaltets grundvold, oplevelsen af den evige sandhed" eller "synet af Gud", Denne oplevelse bæres af intuitionslegemet.
 6. Den befinder sig på sit latente stadium i kredsløbet.
 7. Intuitionsevnen udgør grundvolden i alle former for højere åndelig manifestation.
 8. Intuitioner er gennem glæde eller ekstase pludselig opståede nye og færdige tankebilleder eller idemateriale. Intuitionsfunktienen sætter individet i stand til at udnytte erindrings­materiale, der for længst er udgået af dets dagsbevidsthed, mens intelligensfunktionen kun sætter individet i stand til at udnytte det i sit eget erindringsmateriale, der endnu er fremme i dets dagsbevidsthed.
 9. Intelligensfunktionen er under viljens og bevidsthedens kontrol, mens intuitionen er ubevidst, kun bestemt af loven for tiltrækning og frastødning. Lidt efter lidt kommer også intuitionsenergien ind under viljens og bevidsthedens kontrol.
 10. At individets følelseslegetnsfoster bliver så udviklet, at det kan bære dets dagsbevidsthed og ikke længere udgør et fosterlegeme. Da bliver individet permanent i sin kærlighedsfunktion og således permanent i sin intuitionsfunktion.
 11. Man kan åndeligt forløfte sig og blive fanatiker, i værste fald kan åndssvaghed eller sindsyge blive følgen.
 12. En udrensning af alle lavere tendenser som ærgerrighed, hovmod, intolerance, magtsyge, uærlighed osv. af bevidstheden.