Stykke 209-221 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 209 - 221
Spørgsmål:
  1. Hvad er en erindring ?
  2. Hvilken sammenligning anvender Martinus til at beskrive jordmenneskets hukommelseslegeme ?
  3. Hvorfor kalder Martinus salighedsriget for den indre verden ?
  4. Hvad er forskellen mellem, erindringsevnen og intuitionsevnen ?
  5. Forklar forskellen mellem at se og at føle.
  6. Hvilken forskel er der i oplevelsen af guldkopierne via intuitionslegemet i forhold til via hukommelseslegemet ?
  7. Hvad er en guldkopi?
  8. Forklar forskellen mellem  det kosmiske klarsyn og det fysiske syn.
  9. Hvad menes med tankeprocessen nedefra og tankeprocessen ovenfra ?
  10. Hvordan ytrer intuitionsfunktionen sig hos sandhedssøgeren og hos kunstneren?