Stykke 232-244 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 232 - 244
Spørgsmål:
 1. Den nuværende materielle videnskab kan betegnes som en krigsvidenskab. Hvad vil den blive forvandlet til ?
 2. Hvad er materiens grundanalyse ?
 3. Hvilken konsekvens følger nødvendigvis af materiens grundanalyse ?
 4. Hvorfor er det umuligt at fatte en og samme skabte ting to gange på samme måde ?
 5. Hvorfor kan man ikke via fysisk iagttagelse nå frem til et virkeligt verdensbillede ?
 6. Hvad er betingelsen for at kunne opleve udenfor den fysiske verdens grænse ?
 7. Hvorfor kan man sige at jordmennesket foruden at være et fysisk væsen, også er et åndeligt væsen ?
 8. Forklar forskellen mellem filosofi og videnskab
 9. Hvad er tilværelsens faste punkter ?
 10. Hvad vil det sige at opleve sin egen absolutte identitet ?
 11. Hvad er bevægelsens absolutte facit ?
 12. Forklar forskellen mellem en relativ og en absolut analyse.