Stykke 232-244 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 232 - 244
Svar:
 1. En kærlighedsvidenskab.
 2. Materien er identisk med bevægelse
 3. Alle materielle realiteter, hvilket vil sige alle skabte ting, er identisk med bevægelse, og bevægelse er det samme som forvandling, således er alle de nævnte skabte ting underkastet en stadig forvandling.
 4. Fordi de fysiske sanser i sig selv er organer, som repræsenterer en grad af bevægelse. De er således underkastet forvandling. Igennem de fysiske sanser er det umuligt at fatte en og samme skabte ting to gange på samme made idet sanseorganerne stadig forvandles samtidig med at objektet som sanseorganet er indstillet på også er identisk med bevægelse og dermed forvandling.
 5. Alt hvad der sanses, er jo kun sansning af bevægelser i forhold til andre bevægelser. Der savnes altså et "fast punkt" (jævnfør Martinus' eks. med tåget i stk. 235).
 6. Udenfor den fysiske verdens grænse dvs. den åndelige verden kan tilværelsen kun opleves med åndelige legemer.
 7. I kraft af sit tankeliv er jordmennesket også et åndeligt væsen.
 8. Filosofi udgør et kundskabsfelt, hvor man til forskel fra naturvidenskaben, også arbejder med ikke-fysiske detaljer.
 9. De realiteten, som skaber og oplever bevægelserne dvs. de levende væsener.
 10. At opleve sin egen identitet som et evigt levende væsen.
 11. Ingen bevægelses absolutte facit eksisterer i hastigheder, men eksisterer kun i hensigter eller ideer
 12. En relativ analyse: Bevægelse i forhold til bevægelse.
  En absolut analyse: En bevægelse i forhold til et absolut fast punkt.