Stykke 253-265 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 253 - 265
Svar:
 1. Energi eller bevægelse.
 2. En oplevelse er reaktionen mellem den ydre energi og vore sanseorganer.
 3. Den fremtræder i syv store grundarter for vibration. De seks første danner i henhold til disses særlige udfoldelsesnatur eller gennemtrængningsevne en fra lavere til højere udfoldelse stigende skala. Den syvende danner et evighedsplan.
 4. Instinktenergien ligger til grund for alt der kaldes "instinkt". Den har den laveste gennemtrængningsevne af grundenergierne og kulminerer i planteriget.
  Tyngdeenergien befordrer det dræbende princip og gennemtrænger instinktenergien. Den udgør den højeste livsfaktor eller bevidsthedsevne i dyreriget.
  Følelsesenergien ligger til grund for alt som forekommer under begrebet følelse og hvor den er herskende er det livgivende princip eller kærligheden don bærende livsbetingelse.
  Følelsesenergien gennemtrænger instinkt- og tyngdeenergierne og kulminerer i det rigtige menneskerige.
  Intelligensenergien befordrer evnen til at analysere og tænke. Den gennemtrænger instinkt-, tyngde- og følelsesenergierne. Og den kulminerer i visdomsriget.
  Intuitionsenergien gennemtrænger alt hvad der forekommer i tilværelsen uden undtagelse og giver individerne evne til uhindret at skue gennem alle mysterier, hvorigennem Guddommen, de evige realiteter og verdenslovene bliver til realistiske selvoplevelser. Den zone hvor intuitionsenergien kulminerer kaldes "Den guddommelige verden".
  Hukommelsesenergien ligger til grund for alt som kaldes hukom­melse eller evnen til at opleve den indre verden. Den zone hvor denne ernergi kulminerer vil derfor udadtil virke livløs. Da hukommelsesoplevelsen i sin højeste udfoldelse fremtræder som den højeste lykke og salighed kaldes dette tilværelsesplan for salighedsriget.
 5. Se teksten stk. 262-265.
 6. Fra verdensaltet.
 7. Gennemtrængningsevnen hos den grundenergi, som er bærende i væsenets sanseevne.
 8. Al sansning er identisk med oplevelse af guddommen. Sansninger det samme som energi (grundenergierne) og derfor er grundenergiernes højeste analyse eller facit oplevelsen af Guddommen.