Stykke 266-277 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 266 - 277
Spørgsmål:
  1. Forklar begrebet udvikling, Hvordan kan man konstatere at udvikling finder sted ?
  2. Hvorfor befinder alle sig ikke på samme stadie i udviklingen ?
  3. Martinus viser at foruden det vi almindeligvis erkender som levende, såsom dyr, fugle, fisk osv., er også mælkevejssystemer (galakser), organer, celler, molekyler, elementarpartikler at betragte som levende væsener. Hvordan kan man motivere dette?
  4. Hvordan er de levende væseners organismer organiserede i forhold til hinanden ?
  5. Forklar symbol nr. 7