Stykke 266-277 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 266 - 277
Svar:
  1. Livsoplevelsen betinges af grundenergierne. Energi er bevægelse og dermed forvandling. Forvandling foregår efter bestemte evige love og får dermed den form vi kalder udvikling.
  2. Udviklingen viser sig bl.a. ved at der findes væsener, som er mindre fuldkomne end os ligesom der findes væsener, som er mere fuldkomne.
  3. Det levende væsen har evigt eksisteret og har som sådan ingen "alder". At væsener befinder sig på forskellige udviklingstrin beror derfor ikke på alder, men på et kosmisk
  4. perspektivforhold.
  5. Ingen bevægelse kan eksistere selvstændigt, men kun som udslag af levende væsener. Da al bevægelse i sit slutfacit viser sigat være til glæde for levende væsener, så må man erkende en bagomliggende mening eller hensigt, og dermed et levende væsen som ophav.
  6. Som organer eller levende væsener indeni levende væsener. Alt er liv.
  7. Se teksten stk. 273-277.