Stykke 33-49 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 33 - 49
Spørgsmål:
 1. Hvad kalder Martinus den kosmiske realitet, som udgør den uundgåelige betingelse for al udvikling og dermed kommer til at udgøre det bærende grundprincip i enhver form for livsoplevelse ?
 2. Hvad kendetegner denne kosmiske realitet ?
 3. a) Hvad kræves for at forstå skabsprincippet ?
  b) Hvad kaldes det udviklingsafsnit, som man må kunne overskue for at forstå skabeprincippet ?
  c) Hvad sker indenfor dette udviklingsafsnit ?
  d) Skabeprincippet afslører sig i det tidligere efterspurgte udviklingsafsnit med to tendenser. Hvordan forholder disse sig til hinanden og hvad medfører dette for individets oplevelse af livet ?
 4. Forklar den mørke udstrålings virkninger af det guddommelige skabeprincip.
 5. Hvad er betingelsen for at noget skal kunne opleves ifølge Det Tredie Testamente ?
 6. Forklar den lyse udstrålings virkninger af det guddommelige skabeprincip.
 7. Hvordan manifesterer skabeprincippet sig i sin helhed ?
 8. Hvordan former det levende væsens evige udviklingsvandring sig ?
 9. Hvor befinder jordmenneskene sig i forhold til den lyse resp. mørke ud­stråling ?
 10. a) Hvilke kvalifikationer har en verdensgenløser ?
  b) Hvordan genkendes en verdensgenløser ?
 11. Hvilke beviser fremfører Martinus for mørke verdensgenløseres eksistens ?
 12. Hvad er verdensgenløserens mission ?
 13. Hvorfor savnes forudsætninger for mørke verdensgenløseres fremtræden på jorden ?
 14. Hvordan mærker man om en verdensgenløser har tilknytning til den lyse udstråling fra skabeprincippet ?
 15. Hvad siger Martinus om tilbedelse af de ældre brødre i udviklingen (verdensgenløserne) ?
 16. Forklar symbol nr. 1 ved hjælp af teksten på side 36 — 39.