Stykke 23-32 svar

Livets Bog I - Indledning 

Stykke 23 - 32
Svar: 
 1. a) De opleves som behag resp. ubehag. b) De betegnes med ordene det "gode" og det "onde".
 2. a) Behag virker tiltrækkende mens ubehag virker frastødende. b) Der opstår hos individet et stærkt begær efter selv at komme ind under det som hører sammen med begrebet "det gode".
 3. Ved at tænke sig et ophav til disse realiteter, "Gud" og "Djævlen".
 4. Livet tænkes at fortsætte efter den fysiske krops undergang. Afhængig af om livet er levet i tilknytning til det gode eller onde, kommer man efter døden til ophavet for det gode eller onde, dvs til himmelen eller helvede. Helvede var kulminationsstedet for sorg og lidelse, paradis for glæde og kærlighed. Individets vigtigste opgave var at kunne adskille hvad der var ondt eller godt, for derigennem at kunne fuldkommengøre sine manifestationer i det godes tjeneste og dermed opnåelsen af et fremtidigt evigt liv i
 5. salighed.
 6. At iagttagelsesevnen bliver større og større.
 7. Grænsen mellem det såkaldte gode og onde har ændret sig, så at det gode vinder terræn på bekostning af det onde.
 8. Idet hver og en udgør en beskrivelse af, hvad man på det pågældende tidspunkt var i stand til at observere af selve tilværelsen.
 9. Når individers bevidsthed er så langt fremskreden i sin udvikling, at det er i stand til som en realistisk kendsgerning at opleve, at alt er såre godt.
 10. a) De udgør begge en velsignelse. b) Det onde er ikke behageligt, men udgør derimod et ubehageligt gode.
 11. At han ved sin absolut egen sansebegavelse kan se at alt er såre godt,
 12. Den er blevet forældet for store dele af jordens befolkning.
 13. En underbalance i verdensmoralen.
 14. Som et skrig fra menneskeheden efter mere viden, en kapitulation af de gamle religiøse begrebers inspirationskraft, en hunger efter en for individernes nuværende og fremtidige retfærdighedssans tilfredsstillinde guddommelig opklaring af selve det daglige livs tilsyneladende uretfærdige foreteelser og mysterier.
 15. a) De evige love. b) Årsag og virkning.
 16. At flertallet af individer har udløst årsager, hvis virkninger de ikke kendte til.
 17. Det viser individets åndelige uvidenhed og bliver derigennem en stimulans for modtageligheden af en ny åndelig impuls.
 18. En helt igennem ny åndelig verdensimpuls.
 19. På viden og ikke tro.
 20. Som en ny stor verdensepokes fødsels forudgående fødselsveer. Vi oplever en verdenskulturs undergang og en verdenskulturs fødsel.