Stykke 50-68 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 50 - 68
Svar: 
 1. Gennem det, at det guddommelige skabsprincip inkarnerer i levende væsener og det kommer til syne som den regulerende hovedfaktor i samtlige væseners sjæle eller bevidsthedsliv.
 2. a) Det kræves, at den lyse udstråling må omskabes til tankebilleder der lige netop er tilpasset således at de ikke er for højtliggende eller for lavtliggende til at kunne passere de samme væseners hjerner.
  b) De kaldes religiøse tanker.
 3. Den lyse udstråling fra skabsprincippet har manifesteret sig som religioner, og disse har hver især gsnnem årtusinder besjælet de pågældende menneskesamfund og derfor først efter nævnte tidsrums forløb givet plads for en ny udløsning af skabeprincippet. Heraf følger at skabsprincippet udløses impulsvis.
 4. De kendetegnes ved, at de er stimulerende for nyskabelse .og fuldkommengørelse af de levende væseners manifestationer og åndsliv. De kaldes "kosmiske verdensimpulser" fordi de er interplantariske, dvs. strækker sig langt udenfor jordens grænser, til andre kloders eller verdeners menneskeheder.
 5. De er levende væsener.
 6. Ligesom jordmenneskehedebs verdensgenløsere må tilhøre et tilsvarende spiralafsnit, må klodesamfundet have klodegenløsere, solsamfundet have solgenløsere osv. Ethvert spiralafsnit har verdensgenløsere tilhørende sin egen udviklingskategori.
 7. Det levende væsen.
 8. For at fjerne og forebygge den overtro, som bevirker, at mennesker verden over, i kraft af uvidenhed, forlener deres verdensgenløsere med urimelige og umulige dimensioner.
 9. Den udgør dens hjerneorgan.
 10. Der, hvor forholdet mellem intelligens og følelse i individets bevidsthed er sådan at følelsen dominerer på intelligensens bekostning, opstår det vi kalder for overtro. Gennem den dominerende følelsesudvikling kommer individet i kontakt med realiteter, som det endnu ikke kan iklæde fornuftsmæssige billeder eller give en virkelig analyse af.
 11. a) Verdensgenløseren blev for jordmenneskene det samme som Guddommen, synliggjort i en skikkelse, der lige netop var afblændet så meget, at den kunne blive samtlige væseners inspirationskilde og lysende ledestjerne i deres midlertidige afsnit i udviklingens evige bane.
  b) Den forsvinder.
 12. Budismen, Islam og Kristendommen.
 13. Som den beskyttende "hårde hud", som den rene lyse impuls fra skabeprincippet havde behov for, for at kunne komme i kontakt med den herskende mørke mentalitet.
 14. For at den nye verdensimpuls, med sine diamentralt modsatte begreber, skulle blive accepteret som noget ideelt og fornuftigt, måtte den iblandes så meget af disse primitive væseners egne vanemæssige begreber, at den kunne anvende materiel magt.
 15. Den åndelige eller religiøse uro, som gør sig gældende i verden.
 16. Den nye arkitektur, moderne musik og kunst samt videnskaben. Andre symptomer er de politiske bevægelser og omvæltninger, sexuelle abnormiteter, ulykkelige ægteskaber, sindssyge mm som Martinus tilsammen betegner som den nye verdensimpuls fødselsveer.
 17. Den gamle verdensimpuls viste sig i brudstykkemæssige symbolske ordformer, der var strejflys over enkelte, for dens moral, vigtige punkter. Den nye verdensimpuls viser sig i fuldt ud sammenhængende tankerækker, synlig og tilfredsstillende, ikke alene for menneskenes følelse, men også for deres nu hurtigt voksende intelligens og gryende intuition,
 18. Det store bud "elske hverandre" bliver til videnskab og beviser og garanterer derigennem, at det samme store buds omskabelse til naturlige evner og anlæg er jordmenneskenes eneste fornødne, er nøglen til al kosmisk sansebegavelse eller evnen til at se Gud og dermed kilden til al virkelig skønhed, glæde, inspiration og fuldkommen skabelse.