Stykke 69 - 79 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 69-79
Spørgsmål:
 1. Hvad vil blive belyst i 4. kapitel ?
 2. Hvad kræves, for rigtigt at forstå de levende væseners bevidsthedstilstand ?
 3. Hvilke livsbetingelser er dat jordiske menneske underkastet ?
 4. Hvad medfører disse livsbetingelser for mennesket ?
 5. Hvordan påvirker den lyse udstråling fra skabeprincippet menneskets livsbetingelser ?
 6. a) Hvad tilsigter statsmagten i yderste konsekvens ?
  b) Hvordan klarer statsmagten at opfylde denne tilsigtelse i dag ?
 7. På hvilket område i samfundslivet kommer de dyriske drifter i særlig høj grad til udløsning ?
 8. Hvad begrænser statsmagtens mulighed for at forhindre magtens udnyttelse af retten ?
 9. Hvordan kan de dyriske tendenser komme til udløsning i forretningsverdenen ?
 10. Formuler forretningsprincippets kosmiske lov.
 11. Forklar begreberne over- og underpris, samt hvordan et overskud opstår og hvem dette tilkommer ?
 12. a) Hvordan definerer Martinus overskud ?
  b) Hvad forvandles et overskud til ?
 13. Hvad er en privatformue omskrevet med Martinus ord ?
 14. Ethvert overskud bliver en belastning for samfundet, siger Martinus. Den magt et sådant overskud giver ...
  a) Hvordan kan den udnyttes ?
  b) Hvorfor kan det lade sig gøre at udnytte denne magt ?
  c) Hvilken deling af samfundets individer følger pga dette forhold ?
 15. a) Hvad kalder Martinus de lejre som samfundet er opdelt i ?
  b) Hvilke magtfaktorer ligger til grund for disse to lejre ?
  c) Hvad bliver resultatet af disse to lejres kamp mod hinanden ?
  d) Hvilke konsekvenser får dette for jordmenneskesamfundets fremtid ?
 16. Hvorfor er der ingen grund til at beskylde kapitalisterne for den rådende samfundsstruktur ?
 17. Hvad er, ifølge Martinus, den virkelige årsag til kampen i det nuværende samfundssystem ?
 18. Hvilken vej leder til den store varige fred ?