Stykke 80-93 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 80 - 93
Spørgsmål:
 1. a) Formuler den dyriske selvopholdelsesdrifts lov,
  b) Hvorfor er dette princip nødvendigt i dyreriget ?
 2. Omskriv symbolet eller lignelsen om Adam og Eva til kosmisk klartekst. Forklar de enkelte detaljers symbolske indhold: Adam og Eva, Paradisets have, nøgenheden, syndefaldet, forbandelsen, fjendskabet mellem slangens sæd og kvindens sæd, manden skal æde sit brød i sit ansigts sved, nydelsen af kundskabets træ på godt og ondt, den Gudommelige Faders røst, uddrivningen.
 3. Hvad er smertens opgave ?
 4. Hvad medførte det for dyret eller det blivende menneske at den lyse udstråling begyndte at gøre sig gældende ?
 5. Hvad siger Martinus om de nuværende verdensreligioners mulighed for at udgøre en specialreligion for den samlede menneskehed ?
 6. Hvordan beskriver Martinus den religion som skal koncentrere hele den samlede jordmenneskeheds interesser ?
 7. Hvad siger Martinus om livets absolut sande analyse ?
 8. Hvilke kriterier giver Martinus for en "normal" resp. "unormal" handling ?
 9. Hvordan kan vi afgøre, om en analyse ikke er identisk med den absolutte, uforanderlige analyse af den evige sandhed ?
 10. a) Hvad udgør hovedindholdet i de nu over Jorden indstrålende nye verdensimpuls ?
  b) Hvad kommer denne impuls at resultere i ?
  c) Nævn en absolut nødvendig forudsætning som må opfyldes inden den nye impuls mål kan virkeliggøres ?
 11. Nævn nogle realiteter som bidrager til en accelererende forening af alle jordens lande.