Stykke 94 - 108 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 94 - 108
Spørgsmål:
 1. Hvilket mål styrer jordmenneskehedens endelige og materielle udvikling imod ?
 2. Jordmenneskeheden har adskillige hindringer at overvinde inden statsmagten når sit forudbestemte målt Hvad er disse et resultat af ?
 3. a) Hvilke to faktorer kredser hele den jordiske menneskeheds bevidst­hed omkring og hvordan afspejler disse sig i samfundet ?
  b) Hvorfor ?
  c) Hvilken af de to faktorer udvikles og hvilken degenererer ?
 4. Giv eksempler på hvad selviskhed resp. uselviskhed leder til i samfundet .
 5. I hvilken formel kan samfundsproblemerne kort sammenfattes ?
 6. a) Hvilken magt kommer til at besidde værdierne ?
  b) Kan der ligge nogen fare i dette ?
 7. Hvordan beskriver Martinus det internationale samfund af idag ?
 8. Hvad bliver det første store skridt mod verdensfreden ?
 9. Hvilke inkonsekvenser medfører at retssystem som har national karakter?
 10. Hvordan bør og kommer konflikter mellem nationer til at løses ?
 11. Hvordan karakteriserer Martinus Nationernes Forbund ?
 12. Hvorfor kan nationerne ikke beholde deres forsvar ?
 13. Hvordan kommer rettens overtagelse af værdierne til at ske ?
 14. Hvilke kvalifikationer må repræsentanter for en verdensdomstol have ?
 15. Hvad kommer verdensregeringens opgaver til at koncentrere sig omkring ?
 16. Verdensregeringen kommer til at sørge for at kun en vis type af arbejde kommer til at eksistere. Hvad udmærker dette arbejde ?
 17. Hvornår vil udligningen mellem over- og underklasse være fuldført ?
 18. Hvem bliver arbejdsgivere i den kommende verdensstat ?