Stykke 94 - 108 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 94 - 108
Svar:
 1. Udviklingen stiler mod en fælles åndelig og materiel basis,
 2. Den dyriske selvopholdelsesdrift,
 3. a) Privatinteressen og fællesinteressen, de afspejles i samfundet som pengemagten og statsmagten.
  b) Menneskets bevidsthedsliv styres af to beviclsthedsenergiers selviskhed og uselviskhed. Disse er hos det nuværende menneske blandede og virker med forskellig styrke i forskellige sammenhæng. Privatinteressen styres af den selviske tankegang og fællesinteressen af uselviskheden.
  c) Statsmagten udvikles, pengemagten degenererer.
 4. Selviskheden i form af pengemagten betyder således for samfundet: Trust, overpris på alle fornødenheder, armod, nød, og elendighed, der igen afføder had, revolution, krig, lemlæstelser og sygdom. Uselviskheden i form af statsmagten betyder derimod for samfundet: Udvikling af lov og ret for enhver borger, gratis oplysning, skoler, hospitaler, hjælp til ubemidlede syge og ubemidlede gamle mennesker, udvikling af beskyttelse mod røveri og plyndring, mod ublu avance, oprettelse af politivæsen, trafikanlæg, parker, museer osv.
 5. Samfundets besværligheder eller problemer består i at forene ret med magt.
 6. a) Statsmagten
  b) Ikke når statsmagten er identisk med uselviskheden.
 7. Som et samfund der befinder sig på stenalderfolkets udviklingstrin med hensyn til administration, samfundsordning og levevilkår, og kun står over disse i udvikling med hensyn til udfoldelse af dyrets barbarisme og grusomhed.
 8. Oprettelsen af en verdensøvrighed dvs. skabelsen af et internationalt lov- og retsvæsen.
 9. Tag eksemplet med almindelig værnepligt. Handlinger, som i det ene til­fælde må straffes som forbryderiske og umoralske, må i andre tilfælde erkendes som heltebedrifter og idealer.
 10. Ved hjælp af en overfolkelig verdensøvrighed eller international domstol baseret på selve verdensmagten forenet med verdensretten«
 11. Som et foster til en verdensret, kun et lov og retsvæsen, uden politi blandt bevæbnede "stenalderindividar. Det ejer ikke værdierne og har således ingen magt.
 12. For at verdensdomstolen skal kunne garantere tryghed og retfærdighed må alle våben overgives til denne. Sammenlign med individerne i en stat.
 13. Privatforetagender bliver efterhånden ganske stilfærdigt konkurreret ud af statsforetagender.
 14. Kvalifikationer der er i harmoni med de begreber om ret og moral, som den ny verdensimpuls nu er i færd med at berige verden med.
 15. At bringe jordmenneskeheden, nationerne såvel som individerne i kontakt med selve loven for tilværelse.
 16. At de sjæleligt og legemligt er udgørende et plus for de pågældende individer og også et plus for hele verdensstatens økonomi.
 17. Når ingen af klasserne længere eksisterer.
 18. Kun jordmenneskesamfundet kan være arbejdsgiver mens det enkelte individ absolut kun kan være arbejder. I den fuldkomne verdensstat kan således intet væsen komme til verdenfor at lade sig tjene men for at tjene.