Stykke 289-310 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 289 - 310
Spørgsmål:
 1. Kvad menes med udtrykket kosmisk kemi ?
 2. Hvad karakteriserer et stof ?
 3. Hvad er en oplevelse "dybest set" identisk med ?
 4. Hvorfor er det nødvendigt at studere de kosmiske stoffers reaktionsevne ?
 5. Hvad kræves der for at de sjælelige stoffer ikke kommer i forkert berøring med hverandre ?
 6. Forklar relationen mellem fysiske og kosmiske stoffer.
 7. Hvad er et raserianfald kosmisk set ?
 8. Hvilken forskel er der på et fysisk, kemisk eksperiment og et kosmisk, kemisk eksperiment ?
 9. Hvad er et stofs reaktionsevne altid afhængig af ?
 10. Hvordan lyder loven for stoffernes reaktion ?
 11. Hvordan kan man forandre dårlige vaner ?
 12. Hvordan kan skabelsen af en plan være et kosmisk, kemisk eksperiment ?
 13. Hvordan kan loven om stoffernes reaktion være fuldkommen, når der findes så megen lidelse i verden ?
 14. Hvilken funktion har stofferne eller energien i tilværelsen ?
 15. Hvad er det, som forbinder jeget med materien ?
 16. Hvordan kan man se, at det levende væsen ikke er en automat?