Stykke 289-310 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 289 - 310
Svar:
 1. Læren om de overfysiske stoffer.
 2. Dets specielle og fra andre stoffer forskellige reaktionsevne.
 3. En reaktion mellem forskellige energiformer.
 4. For at kunne styre sin skæbne.,
 5. De sjælelige foreteelser må blive forstandskontrolerede.
 6. De er i princippet identiske, den fysiske er bare mere fortættet.
 7. En mental eksplosion.
 8. Ved et fysisk, kemisk eksperiment kan man prøve virkningerne udenfor sig selv, men ved et kosmisk, kemisk eksperiment påvirkes vor egen skæbne.
 9. De indbyrdes forhold, der er mellem de stoffer eller energier, det er sammensat af.
 10. Et stofs reaktionsevne er altid den samme.
 11. Ved at begynde på at anvende bedre materiale for sine tanker, og for sin bevidsthedsskabelse igennem sin vilje.
 12. For at  skabe en plan må man samle sine erfaringer på det specielle felt, erfaringer er tanker, og tanker består af kosmisk stof.
 13. Ufuldkommenheden er ikke at søge i loven for stoffernes reaktion, men er derimod at finde hos den, der benytter stofferne i skabelsen af sin tilværelse.
 14. At være materiale for jeg'et i skabelsen af dets organisme, bevidsthed og hele fysiske og sjælelige eller andelige fremtræden.
 15. Begær.
 16. Ved at det kan handle både "rigtigt" og "forkert".