Stykke 336-345 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 336 - 345
Svar:
 1. Det er resultatet af en mængde små mikroskopiske sønderlemmelser i selve nervernes stof, sår og rifter i nervernes kød. Træthed er altså mikroskopiske smertefornemmelser.
 2. Under søvnen ophører tankefunktionen i den fysiske hjerne og dermed også slitagen på hjernen og nerverne. Disse begynder da at læges.
 3. En dagsbevidst oplevelsesform gennem de fysiske sanser, og en i virkeligheden lige så "vågen" oplevelsesform i en tilstand, hvor de fysiske sanser er sat ud af funktion.
 4. Drømmetilstanden afslører sig under tiden som identisk med oplevelser af "forudsigelser", "fjernsyn", "vandring udenfor det fysiske legeme", "hensættelse til fjerne steder" og "op­levelser af ting eller begivenheder det pågældende væsen ikke har kendt det aller ringeste til i vågen tilstand".
 5. At "se" eller "skue" ind i sit eget opsamlede erfaringsmateriale, hvilket består af kopier i ikke fysisk materie.
 6. Fordi hukommelsesevnen hos både dyr og mennesker er en af de åndsevner de har mindst i brug.
 7. Ved søvn og død overføres dagsbevidstheden fra tyngde- til følelseslegemet. Ved søvn kan dagsbevidstheden føres tilbage til den fysiske krop, hvilket ikke er muligt ved døden.
 8. Dagsbevidstheden bliver på en alt for unaturlig måde overført fra følelses- til tyngde legemet, og da opstår der erindringsforskydelser. Det samlede indtryk bliver en kaoslignende blanding af erindringer, hvilket er det samme som vi kalder drømme.
 9. 1) Uvidenhedens zone  ville ikke kunne opstå.
  2) De fysiske nerver ville blive for hårdt belastede.
  3) Individet ville på det fysiske plan blive alt for optaget af natbevidsthedens oplevelser og gå omkring som en "drømmer" eller en "søvngænger".