Stykke 346-357 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 346 - 357
Spørgsmål:
 1. Hvad beror det på at jordmenneskezonens hovedkolorit er lidelser og besværligheder ?
 2. Hvad betinges livets oplevelse af ?
 3. Nævn nogle konsekvenser, der ville opstå, hvis livet ikke var hævet over begyndelse og afslutning.
 4. a) Hvad er skabelse ?
  b) Hvad kræves for at skabelse kan finde sted ?
 5. Hvorfor er det rigtigt at betegne en bevidsthedsegenskab som en energi ?
 6. a) Sammenfat hvad Martinus siger om jegets første kraftkilde instinktenergien.
  b) Hvorfor betegnes den som den første
  c) Hvorledes udvikles evnen til at ane ?
 7. Beskriv tyngdeenergiens natur.
 8. Sammenfat hvad Martinus siger om følelsesenergiens funktion og natur.
 9. Hvilke grundenergier ligger til grund for al fysisk materie eller den fysiske verden ?
 10. Hvad er forudsætningen for at de højere bevidsthedsenergier kan få plads i bevidstheden ?
 11. Hvad er intelligensenergiens funktion ?
 12. a) Hvad er intuition ? Giv eksempler på hvorledes deri ytre sig hos jordmennesket.
  b) Hvordan oplever et væsen med en fuldt udviklet intuitionsevne ?
 13. Hvad er hukommelsesenergiens opgave ?
 14. Hvilken opgave har moderenergien ?