Stykke 358-362 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 358 - 662
Spørgsmål:
  1. Med intuitionsenergien og hukommelsesenergien.
  2. Dagsbevidstheden på det fysiske plan.
  3. At den en gang har haft en vågen fysisk dagsbevidsthed, af hvilken dens nuværende automatfunktioner er et resultat af.
  4. Tyngde- og følelsesenergierne.
  5. Den fysiske dagsbevidsthed forøges med virkelig viden i stedet for anelses- eller instinktbevidstheden
  6. Det jordiske menneske anvender sin store materielle viden i det dræbende princips tjeneste.
  7. Man får adgang til livets højeste idémateriale som er det samme som Guddommens bevidsthed eller den hellige ånd.
  8. Den fysiske krop bliver mere og mere forfinet, Samtidig flyttes næringsoptagelsesfunktionen fra fordøjelsesorganet til åndedrætssystemet idet føden overgår fra frugt til luftnæring. Kroppen bliver da smallere og eftersom den seksuelle konstellation er dobbeltpolet, forenes det smukke hos manden med det smukkeste hos kvinden. Det rigtige menneske skaber sin krop ved hjælp af materialisation og dematerialisation og organismer opbygges tilsidst af fortættet "sjælematerie" opretholdt ved tankekoncentration.
  9. En harmonisk kosmisk, kemisk sammensætning af de nævnte tre grundenergier "tyngde", "følelse" og "intelligens".