Stykke 363-378 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 363 - 378
Spørgsmål:
 1. Hvordan former livet sig i visdomsriget ?
 2. Hvordan anskueliggør Martinus forskellen mellem livsoplevelsen i visdomsriget og jordmenneskezonen ?
 3. Hvad ville blive konsekvensen, hvis visdomsrigets bevidsthedsmæssige overlegenhed gjorde sig gældende i det dræbende princips zone ?
 4. Hvilken forskel er der på intelligensens og intuitionens funktion ?
 5. Hvad er det der forhindrer det jordiske menneske i permanent at opleve med intuitionen ?
 6. Hvordan beskriver Martinus livet i den guddommelige verden ?
 7. Hvad vil det sige at bevidsthedslivet i dyrerigets zone er en "indvendig" verden ?
 8. Hvorfor bliver livets oplevelse i den guddommelige verden en fornemmelse af evig tilværelse ?
 9. Hvad mener Martinus med underfysiske legemer ?
 10. Hvad er den skabe- og oplevelsesmæssige forskel i den fysiske og den guddommelige verden ?
 11. Hvad er formålet med den del af spiralen, hvor materien er fortættet og tung ?
 12. Hvad er fordelen ved at man i den fysiske verden oplever indirekte ?
 13. Hvad ligger bag den fysiske materies vægt eller fortættelse ?
 14. Hvad er tyngdekraft eller gravitation ?