Stykke 379-391 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 379 - 391
Spørgsmål:
 1. Hvordan oplever jeget sin bevidsthed i den guddommelige verden ?
 2. Hvorfor eksisterer der ingen permanente legemer i den guddommelige verden ?
 3. Hvordan afsløres det faste punkt i livets oplevelse ?
 4. Hvorfor kan jegets egennatur ikke beskrives ?
 5. Hvordan Karakteriserer Martinus "den hellige ånd" ?
 6. Hvorfor er automatfunktionerne latente i den guddommelige verden ?
 7. Beskriv det jordiske menneskes gæstetilværelse i den guddommelige verden - mellem to inkarnationer.
 8. Hvordan opleves det at "rejse" i den guddommelige verden ?
 9. Forklar hukommelsesenergiens betydning i den guddommelige verden.
 10. Hvordan korresponderer væsenerne i den guddommelige verden ?
 11. Hvordan begrunder Martinus at der findes en virkelighed bag den idealisme vi længes efter ?
 12. Beskriv syndsforladelsesprincippet i den guddommelige verden.