Stykke 363-378 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 363 - 378
Svar:
 1. Visdomsriget er intelektualitetens hjemstavn og kulminationszone. Væsenet er her helt frigjort fra materien og dets manifestationslegemer er kun holdt sammen ved bevidst tankekoncentration.
 2. Ligesom planten ikke kan forstå dyrets liv og dyret igen ikke jord­menneskets, så kan jordinennesket heller ikke forstå den ophøjede og fra den fysiske materie frigjorte tilværelse i visdomsriget.
 3. Da væsenerne i den åndelige verden har fuldkommen magt over materien ville der i såfald, hvis det ikke havde en fuldkommen kærlighedsevne, ikke være nogen grænse for de lidelser de kunne påføre deres næste.
 4. Medens man med intuitionen far adgang til viden i form af koncentrede ideer, som udtrykker hovedfacitter, sker den lokale detaljering i dette facits motivering, bevisførelse eller udredning ved hjælp af intelligensen.
 5. Det jordiske menneske har endnu ikke nået et sådant udviklingsstadium at energiernes harmoni i bevidstheden er permanent.
 6. Den guddommelige verden er selve kulminationen af Guddommens egen højeste mentale udfoldelse eller intellektuelle åbenbaring. Individerne her således adgang til en fænomenal videns mængde om livet, en viden, som ikke bare er baseret på deres intuitive evner, men også i meget høj grad, takket være deres vidtgående hukommelsesevne, på egne erfaringer  og oplevelser. De er således ikke som i den dyriske verden iklædt faste og for tanken ucpløselige organismer eller legemer. De er her kun iklædt lyse guddommelige stemninger eller følelser, ideer og forestillinger. Bevidsthedslivet i den guddommelige verden er en "ydre" foreteelse.
 7. Bevidsthedslivet kan her kun indirekte åbenbares for medvæsenerne igennem den tunge ydre fysiske verden.
 8. Da væsenernes mest fortættede materie er deres egne tanker, og deres organismer således i virkeligheden kun består af viljemæssigt uopløse­lige tanker, hvis opløsning igen kun finder sted til fordel for andre tankers materilisation, bliver individernes reinkarnation således umærkeligt en evig lornyelse, der forhindre den svækkelse vi i den fysiske verden kender som alderdom.
 9. De underfysiske legemer er instinkt- intelligens-, intuitions- og hukommelseslegemerne. De har fået navn efter den "underfysiske" materie i hvilken de hver især er skabt.
 10. I den fysiske verden sker skabelse og oplevelse indirekte, i den gud­dommelige verden direkte. Forældre princippet er latent i den gud­dommelige verden.
 11. At udvikle eller forny tænkeevnen.
 12. Takket være dette bliver "døden", bedøvelser og besvimelser en befrielse fra rent fysiske lidelser. Jeget kan imidlertid trække bevidst­heden tilbage fra smerteområdet.
 13. Levende væseners begær og vilje.
 14. Jordklodevæsenets automatiserede vilje.