Stykke 392-411 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 392 - 411
Spørgsmål:
 1. Hvilke konsekvenser får det at væsenet i den guddommelige verden er mæt af lysoplevelsen ?
 2. Hvad bliver den yderste konsekvens af denne ændring i individets interessesfære ?
 3. Hvilke erindringer kommer specielt til at tilfredsstille salighedsvæsenet ?
 4. Beskriv salighedsvæsenernes fremtræden i den ydre verden.
 5. Hvorfor kalder Martinus spiralens sidste rige for salighedsriget ?
 6. Hvad er forskellen mellem oplevelsen i den ydre verden og oplevelsen i salighedsriget ?
 7. På hvilken måde er oplevelsen i salighedsriget en bekræftelse på at "alt er såre godt" ?
 8. Motiver betegnelsen "guldkopi".
 9. Sammenfat Martinus skildring af salighedsvæsenets genoplevelse af spiralen.
 10. Hvilken forskel er der i indstilling mellem salighedsvæsenet og det jordiske menneske ?
 11. Hvorfor må der findes en hvile- eller sovesone i det kosmiske kredsløb ?
 12. Hvad er det der får individerne til at forlade salighedsriget ?
 13. Hvilken omstændighed danner grundlaget for at individets evige livsbane kan betegnes som en spiral ?
 14. Nævn to væsentlige argumenter for at mineralmaterien er identisk med livsytring.