Stykke 392-411 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 392 - 411
Svar:
 1. Væsenets interessesfære bevæger sig mere og mere væk fra det faste "nu" og stiler, med tiltagende styrke imod tidligere oplevede tider. Dets dagsbevidsthed bliver mere og mere levende i disse oplevelser og væse­net er nu borger i spiralens sidste rige salighedsriget.
 2. Denne vending indebærer begyndelsen på den indstilling, der siden fører til egoisme og det dræbende princips kulmination.
 3. For at opleve kontrasten til lyset vil individet søge tilbage til sine erindringer fra spiralens laveste zoner, hvor det kulminerede i fysisk materie.
 4. Udadtil betjener individet sig nu af "instinktenergien" og den begyndende "tyngdeenergi", der efterhånden udløser sig i de fysiske funktioner eller skabelsesprocesser der tilsammen senere kommer til at udgøre det vi i den fysiske verden kalder "mineralriget".  Da salighedsvæsenernes manifestationer i den ydre verden sker automatisk dvs. sker udenfor dagsbevidstheden fremstår mineralriget for det jordiske menneske som en livløs verden.
 5. Fordi oplevelsen af den indre verden eller erindringerne giver en så høj behagsfornemmelse at den må udtrykkes som selve kulminationen af stille glæde og fryd.
 6. Mens oplevelserne i den ydre verden består af helt nye eller fremmede ting adskiller de sig i salighedsriget ved at være en genkendelse af allerede oplevede ting.
 7. Individet har gennem hele spiralen fået lejlighed til ved selvsyn at se de virkelige konsekvenser af livets ubehageligheder og set at de samme konsekvenser i virkeligheden til slut blev de himmelske verdeners oplevelse.
 8. De dræbende materier er den åndelige verdens uædle metaller og ligesom de jordiske uædle metaller letforgængelige eller uholdbare. Den ånde­lige verdens ædle metaller, hvilket vil sige sympati og kærlighed til medvæsenerne er det som bliver tilbage.
 9. Se stk. 400 - 404.
 10. Salighedsvæsenet afviger fra det jordiske menneske derved, at tanken om de himmelske verdener ikke kan give det nogen inspiration eller glæde, salighedsvæsenet går mod "mørket" mens jordmennesket går mod "lyset".
 11. For at den kontrast til arbejdet eller energiudfoldelse i den ydre verden skal kunne opstå, der gør det til en nydelse at opleve.
 12. Dets voksende længsel efter at praktisere "nyskabelse".
 13. Da salighedsvæsenet stadig har en betydelig intuition og intelligens kan det udnytte de bearbejdede erfaringer fra den gennemlevede spiral i sin nyskabelse. Derfor bliver de nye manifestationer kun i grundprincip af samme art som de foregående, men absolut ikke i variation.
 14. 1) Mineralmaterien udformer sig logisk og logik kan ikke eksistere uden at være et resultat af tanke.
  2) Manifestationerne i mineralriget sker automatisk, automatik er et resultat af indlæring og øvelse.