Stykke 442-454 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 442 - 454
Svar:
 1. Med "tankeklimaer" menes de mentale indre klimaer, der svarer til de ydre meteorologiske klimaer.
 2. Tankeklimaerne kan være ligeså nedbrydende og ødelæggende som de fysiske klimaer, og det er derfor nødvendigt at kunne beskytte sig imod dem.
 3. "Moral" udgør en begyndende vejledning i at beherske tankeklimaer. "Moral" udgør i princippet det samme for tankeskabelse, som "videnskab" udgør for fysisk skabelse.
 4. Det primitive naturmenneske lever udelukkende på sit "instinkt", d.v.s på den tidligere spirals kosmiske bevidsthed nedarvede C-viden.
 5. Instinkt er den sidste rest af den forudgående spirals kosmiske bevidsthed.
 6. Takket være "kosmisk bevidsthed", forvandlet til "instinkt", vil spiralens mørkeste zoner aldrig være uden noget himmelsk lys.
 7. Væsenets koncentration på og stærke længsel imod primitivitet,
 8. Det egentlige dyr har ingen erkendelse af sit eget væsen, d.v.s. det kan ikke skelne mellem "jeg" og "det".
 9. Først i forholdet til den ydre verden vil ubehaget af ikke at være bevidst opstå.
 10. Jordmennesket begynder at få jegbevidsthed, hvilket dyret totalt savner.
 11. Det viser sig som religiøsitet.
 12. Krig og konflikter er resultatet af en vanebevidsthed,der er opøvet under indflydelse af tidligere primitive religioner.
 13. Krigsmoralen eller krigskræfterne i  jordmenneskets bevidsthed repræsentere i jordisk eksistens millioner af år, medens fredsmoralen eller hu­maniteten kun repræsenterer årtusinder.